فاطمهفاطمه، تا این لحظه 7 سال و 3 ماه و 8 روز سن دارد

فاطمه نفس مامان♥♥♥

چهارسال ونیمگی

دنیای کودکانت عجب شیرین است   یک عالمه عروسک باخودت بغل میکنی وبه خاله ات میگویی من، مامان عروسک هاهستم ،مرا با بچه هایم بغل بگیر     سازهای زیبا هنر دست دخمل طلا بمناسبت تولد بابا مجتبی (هجدهم بهمن ماه) کیک تهیه کردیم وفاطمه بیصبرانه منتظر گذاشتن فشفشه ها روی کیک است وبه اصرار فاطمه کیک باید روی زمین قرار بگیرد عکس سمت چپ:یک فاطمه خانم شمشیر باز است. به تقلید از کارتن سه شمشیرزن که هرسه تای آنها دختر خانم هستن ، فاطمه خانم نیز کلاهی برسر وباشمشیرش مادر بینوایش را هدف قرارداده ومامانش در آخرین لحظه عکس گرفته است. وقتی ظرف غذای بابامجتبی از دست فاطمه خانم در امان نیست ...
19 اسفند 1394
1