فاطمهفاطمه، تا این لحظه 7 سال و 3 ماه و 8 روز سن دارد

فاطمه نفس مامان♥♥♥

چهار سال وچهار ماه وچهارروزگی

  چهارسال وچهار ماه وچهار روزگیت مبارک دخترم دختر شیرین زبونم این روزها اینقدر خوش زبون شده است که فقط دلم میخواد درسته بخورمش وقتی که فیلم کیمیاوشهرزاد را آنچنان دنبال میکند که بقول آقاجونش انگار فیلم موش وگربه است وقتی که بعداز صحنه سیلی خوردنه کیمیا از دست آرش به بابامجتبی گفت من نمیخوام ازدباج (ازدواج) کنم. از ازدباج میترسم وقتی که آقاجونش قصد داشت با مامان جون به مسجد برود فاطمه درحالی که دست به کمر زده روبه مامانجونش میگه: دوباره میخوای دست وپات بشکنه دوباره میخوای بخورید تو جدول وبابای ما عصبانی شد که گفت چقدر جلوی بچه حرف زدید که اینم یاد گرفته وقتی  که خسته از سرکار برگشته ...
26 دی 1394
1