فاطمهفاطمه، تا این لحظه 7 سال و 3 ماه و 8 روز سن دارد

فاطمه نفس مامان♥♥♥

محرم94

مهرماه اتفاقات بدی برای خانوادم افتاد که بازم به لطف وبزرگی خداوند مهربون به خیر گذشت مامانجون وآقاجون (مامان وبابای خودم ) دوازدهم مهرماه وقتی بعداز نماز مغرب وعشا از مسجد برمیگشتند تصادف خیلی بدی کردند که خداخیلی بهشون رحم کرد ولی دست وسر مامان جون شکست وما از اون روز درگیر وضعیت مامانم هستیم . خداروشکر آقاجون شکستگی نداشت ولی خوب اونم زخمهای بدی داشت دست مامان جون امروز قراره باز بشه و دوباره مچش گچ گرفته بشه چون تا الان بخاطر در رفتگی استخوان دستش تا آرنجش توی آتل بود خلاصه اینکه دخترم هم این مدت از لحاظ روحی وضعیت بدی داشت چون  بعداز مرخضی که بخاطر نگهداری از مامانم گرفتم باید سرکار برمیگشتم مدام خو...
3 آبان 1394
1